Strategische ecologiesteun voor warmtenetwerk

Vandaag, maandag 14 april 2014, heeft de Vlaamse regering beslist om een bedrag van 10mio euro toe te kennen aan 6 chemische bedrijven in de Waaslandhaven, om zo een gezamenlijk warmtenetwerk te realiseren. De bedrijven Ashland, Monument Chemical, De Neef Chemical Processing en LANXESS, willen hun warmtevoorziening namelijk verduurzamen en hiervoor een beroep doen op de warmte die in de verbrandingsinstallaties van Indaver en Sleco vrijkomt. Door de ondersteuning voor dit warmtenetwerk Linkerscheldeoever (Energiecluster Doel) krijgt de productie van groene warmte in Vlaanderen een ernstige duw in de rug. Door de realisatie van dit warmtenetwerk, hoeven de aangesloten bedrijven veel minder primaire brandstoffen te gebruiken. De Maatschappij Linkerscheldeoever ondersteunt, als beheerder van de terreinen, het project ten volle, net zoals essenscia, de federatie van de chemische industrie en life sciences, waar alle zes de bedrijven lid van zijn.

Hernieuwbare energie

Indaver en Sleco baten een roosteroven en een wervelbedoven voor de thermische verwerking van huishoudelijk, en bedrijfsafval en slib uit. In deze installaties wordt per jaar zo'n 1 miljoen ton afval verwerkt. De stoom die vrijkomt tijdens de verbranding wordt vandaag omgezet in elektriciteit via 3 turbines met een totaal vermogen van 80 MW. Een deel van de stoom gaat via een stoomleiding naar een buurbedrijf. De hoeveelheid energie die extern wordt geleverd komt overeen met het jaarlijks energieverbruik van 170.000 gezinnen. Omdat bijna de helft van het afval dat wordt verwerkt bio-organisch is, is de helft van de herwonnen energie hernieuwbaar. Het warmtenet zal bestaan uit een stoomleiding met stoom op 400°C en 40bar en een condensaatleiding voor terugloop van het warm water. De aan te leggen leiding zal, heen en terug, in totaal 8km zijn. De totale investeringskost zal meer dan 25 miljoen euro bedragen.

Op de linkerscheldeoever zijn er verschillende industriële bedrijven die grote hoeveelheden warmte nodig hebben voor hun productieproces. De warmte wordt nu per bedrijf opgewekt via gasboilers. Door een gezamenlijk warmtenetwerk aan te leggen kunnen de bedrijven hun gasboilers grotendeels uitschakelen en de warmte van Indaver en Sleco naar eigen behoefte aanwenden. De bedrijven die op het warmtenetwerk aansluiten, zullen zich engageren om zeker gedurende 10 jaar maximaal warmte af te nemen via het warmtenetwerk.

Strategische karakter van het investeringsproject

De Vlaamse regering wil steun toekennen aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen. Minister-president Kris Peeters: "Dit ambitieuze project verduurzaamt de energievoorziening in de Waaslandhaven en verankert de chemische industrie in deze regio. Dit is een voorbeeld van een verstandig groene investering. Het aandeel hernieuwbare energie dat zal worden geleverd, komt overeen met 50 windmolens en leidt tot een verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van 100.000 ton CO2 per jaar. Op deze wijze draagt de investering ook rechtstreeks bij aan de ambities van de Vlaamse regering met betrekking tot de klimaatuitdagingen. Het project heeft een 'super-strategisch' karakter: de impact van het project heeft een bijzondere impact op de Vlaamse economie."

Pluspunt voor chemische sector en bedrijven op de linkerscheldeoever Door het aanleggen van dit warmtenetwerk wordt een bijkomende energiebevoorradings-mogelijkheid gecreëerd. Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder van Essenscia Vlaanderen: "Het project is een pluspunt zowel op ecologisch vlak door een daling van de CO2-uitstoot als op economisch vlak door een bijkomende energiebevoorradingsmogelijkheid voor onze energie-intensieve industrie. Het helpt de verankering van de bedrijven en kan, binnen de capaciteitsreserve van het aan te leggen netwerk, nieuwe bedrijven aantrekken. Bovendien is het een mooi voorbeeld van industriële clustervorming die van groot belang is in de chemische sector."

Eric Kersten, site manager Monument Chemical: "Dit is een maatschappelijk zeer waardevol project. Daarnaast houdt deze energievoorzieningsoplossing voor ons bedrijf belangrijke financiële voordelen in, die deels de mogelijke risico's overstijgen. Energiekosten zijn voor chemische bedrijven als het onze een zeer belangrijke kostenbepalende factor. De concurrentiepositie van de chemische industrie staat in Vlaanderen sterk onder druk. Dit warmtecluster heeft als neveneffect dat het kostennadeel van de energiebevoorrading enigszins wordt beperkt."

Algemene persinformatie: Luc De Seranno, woordvoerder minister-president Peeters Tel.: 02 552 60 12 luc.deseranno@vlaanderen.be