Het stoomnetwerk verloopt in grote lijnen langs het Geslecht en de Ketenislaan in Doel. De werken worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd om de hinder tot een minimum te beperken. Wel zullen een aantal werven tegelijkertijd lopen.

Werkzaamheden bij het Geslecht

De werken aan het Geslecht starten in april 2017 en duren tot december 2017. Aan het Geslecht worden op verschillende plaatsen werven ingericht. Er worden maatregelen getroffen om de verkeershinder te minimaliseren en om het werk veilig uit te voeren. Er wordt een leidingenbrug aangelegd over de weg en het spoor. Het verkeer zal hier nauwelijks hinder van ondervinden.

Werkzaamheden Ketenislaan

De stoomtransportleidingen worden aangelegd in de leidingenstrook parallel aan de Ketenislaan en onder de Sint-Annalaan. De werken aan de Ketenislaan starten in april 2017 en duren tot december 2017. De stoomtransportleiding aan de Ketenislaan wordt grotendeels bovengronds aangelegd. Hierbij zullen we de Sint-Annalaan en de Oudedijk ondergronds kruisen. We streven ernaar om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Voor de aanleg van de leidingen dient alleen de Sint-Annalaan volledig afgesloten te worden. Het verkeer wordt enerzijds omgeleid via de Ploegweg, Steenlandlaan en Ketenislaan en anderzijds via de Molenweg en Sint-Antoniusweg. Voor de fietsers zal deze omleiding niet gelden, want er wordt een passeerstrook gerealiseerd.

Opslag en ketenparkterrein Ketenislaan

Materialen zoals stoomleidingen en zand, zullen worden opgeslagen op het grasveld grenzend aan de Ketenislaan. Ook het 'ketenpark' van de aannemer zal hier tijdelijk gevestigd worden. Op werkdagen zal hier tussen 07.00 en 18.00 uur gewerkt worden. Grond, zand en materieel zal van hieruit aan- en afgevoerd worden naar de verschillende deelwerven. Door hier een depot aan te leggen, zorgen we ervoor dat er geen extra verkeersbewegingen in het verkeer moeten gebeuren. Het ketenpark en de opslagplaats blijven ter plekke tot het einde van de werken.

Planning

  • Doorlooptijd van de werf: ┬▒ 15 maanden
  • Start uitvoering: februari 2017
  • Verwachte oplevering van de werf: midden 2018