Van begin ...

De voorbereidingsfase

Op 3 oktober 2016 kreeg de aannemer het 'aanvangsbevel' om de werken uit te voeren. Op dat moment is de voorbereiding gestart. Tijdens deze fase wordt voornamelijk gefocust op het uittekenen van het tracé, het onderzoeken van de bodemgesteldheid en het lokaliseren van kabels en leidingen. Tegelijkertijd worden tal van plannen uitgewerkt: het grondstromenplan, het inrichtingsplan (inrichten van werkterreinen), het verkeersmaatregelenplan (signalisatie), het bemalingsplan en het calamiteitenplan. In deze fase wordt grote aandacht besteed aan veiligheid, milieu en gezondheid.

Realisatiefase

In februari 2017 zijn de eigenlijke werken gestart. De stoomleiding en condensaatleiding wordt deels ondergronds en deels bovengronds aangelegd. Er zullen op verschillende plaatsen tegelijkertijd werven bezig zijn. Van zodra de werken aan een deel klaar zijn, wordt onmiddellijk gestart met het herstellen van de weg, heraanplanten van de beplanting en opruimen van het werkterrein.

... tot eind

Inbedrijfstelling

Na het beëindigen van alle werken werd de installatie gereed gemaakt voor opstart en gebruik. Alle individuele onderdelen werden getest en via tal van metingen werd nagegaan of alle leidingen veilig en goed zijn aangesloten. Ook alle  elektrotechnische installaties werden grondig gecontroleerd. Daarna werd het ECLUSE netwerk gefaseerd in gebruik genomen. Van zodra de eerste warmteafnemer gebruik maakte van het stoomnetwerk, werd ook de condensaatleiding in gebruik genomen.

In maart 2019 was het ECLUSE netwerk volledig operationeel.