Tracé van het stoomnetwerk

Op deze pagina's vindt u, gedurende de bouwfase van het stoomnetwerk, alle informatie met betrekking tot de werken en hoe dit de mobiliteit in de Waaslandhaven tijdelijk zal beïnvloeden.

Het stoomnetwerk vertrekt aan het Indaver/SLECO terrein. De leidingen lopen richting Fort Liefkenshoek om vervolgens parallel aan de Ketenislaan het verste punt te bereiken. We streven naar de meest optimale route om de hinder tot een minimum te beperken. Bij wegkruisingen worden tijdelijke wegomleggingen voorzien.

Tijdens de werken is er plaatselijk enige vertraging in het verkeer te verwachten door aan- en afvoer van materialen, door de werken van de graafmachines en de vrachtwagens. Niettemin zal de hinder voor de weggebruikers, voor nood- en hulpdiensten, fietsers en voetgangers, zeer beperkt zijn.