Efficiënt transport van stoom

ECLUSE is een netwerk van stoom- en condensaatleidingen tussen de thermische verwerkingsinstallaties van Indaver/SLECO en een aantal bedrijven in de Waaslandhaven. Dit stelt de bedrijven in staat om naar eigen behoefte warmte af te nemen.

Het warmtenetwerk transporteert de stoom die wordt opgewekt tijdens de verbranding via een geïsoleerde stoomleiding naar de warmteafnemers. Het transport verloopt efficiënt en zonder noemenswaardig verlies door gebruik te maken van oververhitte stoom op hoge druk (40 bar) en temperatuur (400°C).

Via een condensaatleiding loopt het warm water terug naar Indaver/SLECO waar het opnieuw in de stoomketel als voedingswater wordt gebruikt. De leidingen zijn in totaal zo'n 5 kilometer lang en lopen deels ondergronds (ca. 1 km) en deels bovengronds (ca. 4 km).ECLUSE hanteert voor haar warmteafnemers een principe van solidariteit. Elke afnemer betaalt een uniform transporttarief.

Afnemers van groene warmte

De afnemers van groene warmte in de Waaslandhaven zijn vanwege het energie-intensieve karakter hoofdzakelijk bedrijven uit de chemische sector. De volgende essenscia-leden zijn gevestigd in de Waaslandhaven en engageerden zich om gedurende minstens 10 jaar stoom af te nemen van ECLUSE: ADPO, Ashland, Monument Chemical, Ineos en Lanxess. Zij gebruiken de stoom in hun productieprocessen. 

Andere bedrijven kunnen later aansluiten op het stoomnetwerk. Het warmtenetwerk van ECLUSE is gebouwd op een dubbele capaciteit dan wat vandaag aan stoom gevraagd wordt. Dit laat ook toe dat de bedrijven die van bij het begin instapten, hun vraag opdrijven.

Partnership

ECLUSE is een samenwerkingsverband tussen Indaver, SLECO, FINEG, Water-Link en Maatschappij Linkerscheldeoever dat fungeert als 'sluis van groene energie' tussen de waste-to-energy installaties van Indaver/SLECO en de bedrijven in de Waaslandhaven. Ook essenscia, de Belgische federatie van de chemische industrie en life sciences, steunt het project. Fluvius is als expert-partner verantwoordelijk voor de exploitatie van het netwerk.

De Maatschappij Linkerscheldeoever staat in voor het beheer en grondbeleid van de Waaslandhaven. Zij zorgt o.m. voor het bouwrijp maken van  gronden en verleent concessies aan bedrijven. Ook regelt zij onteigeningen en adviseert zij de overheid rond de uitbreiding van het havengebied.

FINEG is een financieringsholding met 16 gemeenten als aandeelhouder met als doel te investeren in energieprojecten

Indaver en SLECO zetten op hun site in Doel jaarlijks 1 miljoen ton afval om tot energie en materialen. Zij zetten zoveel mogelijk vernieuwende technologieën in om energie terug te winnen uit afval.

Essenscia vzw  is de Belgische federatie van de chemische industrie en life sciences. Als multisectorale koepelorganisatie vertegenwoordigt zij de talrijke activiteitensectoren van de chemie, kunststoffen en life sciences.

 Essenscia ondersteunt dit project omdat het ertoe kan bijdragen dat de deelnemende bedrijven blijven kiezen voor de Antwerpse havenregio. Door ze te verbinden met een warmtenetwerk worden deze voor de Vlaamse economie strategische bedrijven economisch verankerd in dit gebied. Via het warmtenetwerk kan de Vlaamse overheid bedrijven in de Waaslandhaven een kostenefficiënte en duurzame energievoorziening op lange termijn garanderen.

Infographic