Partners
ECLUSE is Indaver, SLECO, Maatschappij Linkerscheldeoever, FINEG, Infrax en Water-Link.
Bekijk de 3D animatie van het ECLUSE netwerk

Ecluse

Het warmtenetwerk in de Waaslandhaven werd 'ECLUSE' genoemd, Frans voor 'sluis', omdat het stoom zal doorsluizen van de waste-to-energyplant van Indaver en SLECO naar de bedrijven in de haven. Dit ambitieuze, superstrategische project verduurzaamt de energievoorziening in de Waaslandhaven en verankert de industrie in deze regio.

Ecluse in het nieuws - Kanaal Z, oktober 2017
Ecluse in het nieuws - TV Oost, augustus 2015

Nieuws

ECLUSE is de trotse winnaar van de Belgische Energie- en Milieuprijzen, in de categorie 'Sustainable Energy'. Deze werd op 8 juni door de jury aan...

Opnieuw werd ECLUSE genomineerd voor een prestigieuze award. De Belgische Energie- en Milieuprijs wordt uitereikt aan Belgen die alleen of via hun...

Met strategische ecologiesteun

Partners

De Maatschappij Linkerscheldeoever staat in voor het beheer en het grondbeleid van de Waaslandhaven. Als eigenaar van de gronden in de Waaslandhaven die zij in concessie geeft aan de bedrijven die er gevestigd zijn, is MLSO een gewaardeerd partner die dit project ondersteunt en het voortbestaan ervan op langere termijn kan waarborgen. Ook Essenscia, de Belgische federatie van de chemische industrie en life sciences steunt dit groenewarmteproject dat de chemische industrie in de waaslandhaven verder helpt verduurzamen.

Gefinancierd door:

12345
Drie wervelbedovens verwerken niet-recupereerbaar bedrijfsafval, industrieel slib en slib van waterzuiveringsinstallaties. Zij zetten het afval om in duurzame energie onder de vorm van groene warmte en/of elektriciteit. Wanneer de afnemers minder warmte nodig hebben, wordt de stoom omgezet in elektriciteit. Meer info
Drie roosterovens verwerken niet-gevaarlijk niet-recupeerbaar huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval. Zij zetten het afval om in duurzame energie onder de vorm van groene warmte en/of elektriciteit. Wanneer de afnemers minder warmte nodig hebben, wordt de stoom omgezet in elektriciteit. Meer info
De potentiële afnemers bevinden zich in de Waaslandhaven. Meer info
De geïsoleerde stoomleidingen bevinden zich deels ondergronds, deels bovengronds. Meer info
Het warmtenet transporteert stoom op hoge druk (40 bar) en temperatuur (400°C). Meer info